blazer: veronica ពុកចង្ការ | ខេមស៊ីលៈចាស់ស្រដៀងគ្នានៅទីនេះ | ខោ: ចាស់ស្រដៀងគ្នានៅទីនេះ | ស្បែកជើង: Nicholas Kirkwood (ក៏ចូលចិត្តគូស្រដៀងគ្នានេះដែរ) | កាបូប: Dolce & Gabbana | មើល: មីឆែល

< >

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *